” એ જ સમજાતું નથી ….”

” એ જ સમજાતું નથી ….”

કોણ ડાહ્યો કોણ ઘેલો એ જ સમજાતું નથી .
કોણ ગુરુ કોણ ચેલો એ જ સમજાતું નથી .

આંખના પલકારમાં લાખને લૂટાવતો ,
રાખમાં ક્યારે ભળેલો એ જ સમજાતું નથી .

સત્ય કેવળ સત્ય છે એ વાતને જાણી છતાં ,
જૂઠને સોળે ચડેલો એ જ સમજાતું નથી .

શબ્દમાં તું મોન માં તું ધરા તું વ્યોમમાં ,
સર્વ માંહે ક્યાં રહેલો એ જ સમજાતું નથી .

આંખ દેખે કાન સુને પણ હૃદય તો બંધ છે,
“રઘુવંશી” જીવતો કે મરેલો એ જ સમજાતું નથી .

કેતન મોટલા “રઘુવંશી”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s