“હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો….”

“હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો….”

ના માગું હજારો ના માગું હું લાખો ,
મફતમાં મને હું જ વેચું છું આખો
છું મીઠો મધુરો જરા અમને ચાખો.
હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો.

ઉઠાવો ઉઠાવો બહુ સસ્તો થયો છું ,
હું માણસ મજાનો અમસ્તો થયો છું ,
વિનયમાં તમારા જરા અમને રાખો,
હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો.

આ ગીતો અમારા અધૂરા અધૂરા ,
કદી બાજે ઢોલક કદી તાનપુરા ,
લય માં તમારા જરા અમને રાખો,
હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો .

શિકારી ના હાથે ઘવાયો છું એવો ,
દુખી છું ને દિલથી દુભાયો છું એવો ,
પ્રણયમાં તમારા જરા અમને રાખો ,
હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો.

અમારા અમોને હરાવી ગયા છે ,
કોઈ આસું મગરના બતાવી ગયા છે ,
વિજયમાં તમારા જરા અમને રાખો ,
હૃદયમાં તમારા જરા અમને રાખો.

# કેતન મોટલા “રઘુવંશી” #

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s