કૃષ્ણ મળે તો …

કૃષ્ણ મળે તો મારે એક વાત કરવી છે.
ન કે રાધાની, મીરાંની વાત કરવી છે.
મેડતામાં જન્મેલી ને બાળપણથી વરેલી,
એ પ્રેમદિવાની મીરાંની વાત કરવી છે.
દુઃખ, દર્દ, વિરહ વેઠયાં પણ ન ભુલી તને,
એ લોકદિવાની મીરાંની વાત કરવી છે.
સૌ કહે છે મીરાં અખંડ વરની મૂર્તિમાં સમાણી
પણ અકબરને મળેલી એ મીરાંની વાત કરવી છે.

-જિગ્નેશ ઠક્કર ‘નાદાન’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s