કોરો કાગળ

કોરો કાગળ

તું છે આકાશે ઉડતું ઉચું એક વાદળ ;
ને હું છું ખાલીખમ કોરો એક કાગળ :

તું વહેતી નદીને ક્યાંક બની જાય ઝરણું ;
હું છું એક ક્ષણ જીવતું ટપકાનું ઝાક્ળ :

તારા તો ખુદાને , તું ખુદ ખુદા સમાન છે ;
મારા માટે તો તું જ છે આગળ ને પાછળ :

બંધ આંખે ચાલ્યો તારા પગલા ઉપર ;
તું થોડુ હવે મારા દિલને થાબળ :

તું આંખો નીચી કરીને ચાલ્યા કરે છે ;
અહીં લખાય છે કોરે કોરા કાગળ :

કવિ : શિવ દુષ્યંત
મુ.પો . વિસનગર
તા. વિસનગર
જી. મહેસાણા પી . ૩૮૪૩૧૫

મો. ૮૮૬૬૧૨૭૪૪૬

ગઝલ
ડોટકોમ
હું જ્યારથી તને સર્ચ કરીને બેઠો છું
એક અલગ પાશ્વર્ડ આપીને બેઠો છું

તને શોધવા કેટલી ફાઈલો અપલોડ કરી છે
તારા ચહેરાને ક્યારનોય ડાઉનલોડ કરી બેઠો છું

તારા મુલાકાતની વેબ સાઈટ તો આપ , સખી
કેટલી રીક્વેસ્ટ તને સેન્ડ કરી બેઠો છું

તને શોધવા ૧૦૦ એમ .બી . લાગી છે દોસ્ત
તું દિલમાં છે ને હુ યુ – ટુબ ઓપન કરી બેઠો છું

તને મળવાનું જ્યારથી નેટવર્ક છુટ્યું છે
બસ એજ ફોટો દિલમાં સેવ કરી બેઠો છું

તને જોયા પછી કેટલા ઓપ્શન ખુંલ્યા છે
ખોટો હું મારા કેરિયરને હેન્ગ કરી બેઠો છું

તુ , ગુગલને ફેસબુક જ્યારથી મળ્યાં છો
મારી લાગણી ને કિવકર પર વેચવા બેઠો છું

કવિ : શિવ દુષ્યંત
મુ.પો . વિસનગર
તા. વિસનગર
જી. મહેસાણા પી . ૩૮૪૩૧૫

મો. ૮૮૬૬૧૨૭૪૪૬

Advertisements

3 Comments

 1. very good poem – i like it
  kavi “jan”

  હો વણકર વીર મેઘમાયો

  કવિતા :: .. તા .૩૦/૦૯/૨૦૧૪

  હો વણકર વીર મેઘમાયો ..હા એ તો અમારો લાડકવાયો ;
  સહુનો પ્યારો .. પ્યારો ને , તેના માત પિતાનો વીર જાયો
  હો વણકર વીર મેઘમાયો ….
  પાણીના બુંદકાજે , પાટણ ધરામાં આપ્યું મહાબલિદાન:
  એ વીર થઈ ,શુરવીર થઈ માયો શહીદ થઈ હોમાયો
  હો વણકર વીર મેઘમાયો ….
  બત્રીસ લક્ષણો થઈ અવતર્યો , ને ચૌદલોક પુજાયો
  જન જન જેની રે પુજાઓ કરે , દેવો રુદયમાં હરખાયો
  હો વણકર વીર મેઘમાયો ….
  અરે સિધ્ધરાજ પણ જેના વખાણ કરે, રુદિયામાં આનંદ ધરે
  એવો અમ વણકર નરબંકો વીર અરે મહાવીર કહેવાયો
  હો વણકર વીર મેઘમાયો ….
  ધન્ય ધન્ય પાટણની ગુર્જર ગિરાને પતિત પાવન કરી
  અરે આ લોક ને પરલોકમાં માયો દેવ થઈ ઓળખાયો

  કવિ : “ જાન “
  જાદવ નરેશકુમાર મોતીલાલ
  મુ.પો. મલેક્પુર –વડ
  તા . વડનગર , જિ. મહેસાણા
  પી; ૩૮૪૩૫૫ મો. ૯૯૨૪૬૧૦૧૨૪

  :- કવિતા :- ૦૧/૧૦/૨૦૧૪
  પાટણનગર

  ઉત્તર ગુજરાતમાં
  આવેલું પાટણનગર
  જેમાં વીર માયા નામનો વણકર
  પાટણ નગરને ઉગારી
  સુખી સમ્રુધ્ધ કર્યુ નગર
  પ્રજા જીવ કાજે
  તાર્યુ આ આખુય પાટણનગર
  સાત સાત દિવસ ઢંઢૅરો પીટાવ્યો સિધ્ધરાજે
  બત્રીસ લક્ષણો
  એક વણકર દિકરો માયો આવ્યો આગળ
  ને આપ્યું મહાબલિદાન
  ને સિધ્ધરાજ જયસિંહનું સપનું થયુ સાકાર
  એ જ બતાવે છે
  પાટણનગરની થઈ સુખીસમ્રુધ્ધિ ની લહર

  કવિ : “ જાન “
  જાદવ નરેશકુમાર મોતીલાલ
  મુ.પો. મલેક્પુર –વડ
  તા . વડનગર , જિ. મહેસાણા
  પી; ૩૮૪૩૫૫ મો. ૯૯૨૪૬૧૦૧૨૪

  :- કવિતા :-
  છવાયો …

  છવાયો … છવાયો … છવાયો રે
  રાજવી રુદયમાં હર્ષોલ્લાસ છવાયો
  છવાયો … છવાયો રે છવાયો ..
  માયાની સમાધિના આગમનથી
  લોક રુદયમાં હર્ષોલ્લાસ ઉજવાયો
  ઉજવાયો… ઉજવાયો રે ઉજવાયો ..
  છલકાયો …છલકાયો .. છલકાયો રે
  નાદ–ગાજ સાથે હર્ષોલ્લાસ છલકાયો
  છલકાયો …છલકાયો ..છલકાયો રે
  આજેય માયા સાતમ ઉજવે છે લોક
  જેનો રુદયમાં હર્ષોલ્લાસ સમાયો
  સમાયો … સમાયો .. સમાયો રે
  મનાયો …મનાયો રે મનાયો ..

  અમ આતમ દ્વારે હર્ષોલ્લાસ મનાયો
  મનાયો …મનાયો રે મનાયો ..

  કવિ : “ જાન “
  જાદવ નરેશકુમાર મોતીલાલ
  મુ.પો. મલેક્પુર –વડ
  તા . વડનગર , જિ. મહેસાણા
  પી; ૩૮૪૩૫૫ મો. ૯૯૨૪૬૧૦૧૨૪

  :- કવિતા :-
  હો અમે છીએ વણકર …..
  હો અમે છીએ વણકર …. હા અમે છીએ વણકર
  હાથ પગના સથવારે વણીએ અમે કાપડ
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર…
  રૂમાલ , પસેડી , ગરણાં વગેરે
  અદ્દભુત કારીગરીથી સજાવીએ જી રે કાપડ
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …
  એક એક બુંદ પસીનાનું પાડી અમે , રંગ બે રંગી બનાવીએ મજાનું કાપડ
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …
  સુતરના તારથી એક એક તારને સાંધી
  અવનવી રંગ બે રંગ પાડીએ ચોક્ડી
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …
  ગામ ગામ , ને શહેર શહેર જઈ , ફરીને
  વેચીએ કાપડ , ને કરીએ દિનભર ક્માણી
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …
  અરે મહેનત પુરૂષાર્થના પુજારી અમે વણકર
  છીએ અમે વણકર ને લોક કેમ કહે પછાત
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …
  અમારા વણકરનું પહેરે, સહુ કાપડ
  ને ધન્ય અનુભવીએ જાતિ અમારી વણકરને
  હો અમે છીએ વણકર … હા અમે છીએ વણકર …

  કવિ : “ જાન “
  જાદવ નરેશકુમાર મોતીલાલ
  મુ.પો. મલેક્પુર –વડ
  તા . વડનગર , જિ. મહેસાણા
  પી; ૩૮૪૩૫૫ મો. ૯૯૨૪૬૧૦૧૨૪

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s