એક ગઝલ- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

એક ગઝલ

શબ્દો ખોળી ખોળી ચીપી ચીપીને ઉતારુ એક ગઝલ,
હરેક વાર થાય હજુ વધુ સુન્દર જોઇએ એક ગઝલ.

વૃન્દાવન વિચારોના અટકી જાય કાગળ પેન થકી અહી,
કોણ કહે છે કોઇની ચોરેલી છે આ એક ગઝલ ?

ચાન્દ ખિડકીથી પ્રવેશવા રાત ભર ઝૂરતો રહ્યો,
ઉપરવટ કેમ જાય પીઠ ને ટેકે બેઠી છે એક ગઝલ ?

લે હવે તને રંગીન ધનૂષના રંગે રંગી લઉ,
શા કાજે રોજ પડછાયાના રંગમા રંગાય તું ગઝલ ?

સપ્તરંગી સમ્બન્ધો રોજ ઉતરે પત્રો મહી અવનવા,
કેમ જાણે કેમ એકાદ બે પૂરતી વિહરી જાય ગઝલ ?

વરસીને વર્ષાએ ધરાને ત્રૂપ્ત ઘણી કરી જળથી,
આગોશમાં પેસી બન્ધ બારણે ઠુંઠવાય એક ગઝલ….

ડો. રાજેશ પ્રજાપતિ

ક્ષિતિજે મૃગજળ- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

પાંખ સંકોરી રંગીન ફુલડું સ્થિર રાતભર રહ્યું
ઝાકળના સ્પર્શે ઉડી રહ્યું મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

આજ પહોંચું કાલ પહોંચું મંજિલ ક્યાં દુર હવે છે
ભલે સરકે હાલ જિન્દગી મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

વર્ષા શરદ હેમંત શિશિર વસંત ગ્રીષ્મ બદલાય અહીં રોજ
ખીલવાની રાહ જુએ છે પુષ્પો મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

રેત-પાણી નોખા પડશે સંબન્ધો કેરા ઘટમાંથી હમણાં
કોણ કોને સહેલાવશે ત્યારે મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

મીઠાશ ભળતી રહી ચોતરફથી પેટાળે દરિયામાં બધી
ઝાંઝવા સમી મીઠાશ છે હવે મૃગજળની ક્ષિતિજ સુધી..

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

શબ્દોને ચડી ગઈ છે ખાલી- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

શબ્દોને ચડી ગઈ છે ખાલી,
ને નિતરે છે કલમ થી પાણી.. શબ્દો ને ચડી..

આભાસ વસંતનો ભરપૂર થયો,
ને પાનખરે કર્યા ઝાડવાં ખાલી…. શબ્દો ને ચડી..

આ જોને હમણાં બાળપણ હતું,
ને જુવાની’ય છીનવાઇ ગૈ ખાલી….શબ્દો ને ચડી..

હજુ સમરું છુ સ્મરણો હું તારા,
ને વિદાયથી તારી ઘર થયું ખાલી….શબ્દો ને ચડી..

નિત નવા સુખ-દુ:ખ પોષી પીધાં,
ને કાળજે ચડી યાદોની વેલ ખાલી…. શબ્દો ને ચડી..

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

હું મને મળી શકતો નથી- ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

હું હમણાંથી મને મળી શકતો નથી,
કોઇને પણ ઈચ્છું તો
લગભગ મેળાપ થઈ જાય છે,

મારા જ ફોનથી,
જો માર નંબર પર
મને ડાયલ કરું તો,
હંમેશા એંગેજ ટોન સંભળાય છે…

થાય છે કે …
શું ખરેખર હું વ્યસ્ત થૈ ગયો છું?

ફરી પ્રયત્ન કરું છું અન્યને,

ક્રુપા કરી ને થોડી વાર પછી ડાયલ કરો,
સંભળાય છે માર એક અંગત નંબર પર..

ઘણી વખતે પહોંચની બહાર જતા રહે છે તે,
જે હંમેશા દિલ ની ધડકનો સાથે રહ્યા છે,

રીંગ વાગે છે સામે છેડે,
ને દીલ ની બેતાબી તેજ થતી રહે છે;

‘કટ’ થતો ફોન આપોઆપ
‘સ્વીચ ઓફ’ થૈ જાય છે!!!

ફરી ડાયલ કરું છું

મારા ફોન થી મારો નંબર
ને
સંભળાય છે…

‘ઇસ રુટકી સભી લાઈને વ્યસ્ત હૈ!!!’

થાય છે કે
ખરેખર હું મને મળી શકતો નથી!!!…

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ

ડૉ. રાજેશ પ્રજાપતિ વિશે વિશેષ જાણવા અને એમના બ્લોગ્સ માણવા આ લિંકો પર ક્લિક કરશો.

http://www.shashvatxama.blogspot.com/
http://www.rajesh-prajapati.blogspot.com/
http://www.shashvatgujarati.blogspot.com/