આજ દિવાળી રે – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

સખી હૈડે તે હરખ ન માય, આજ દિવાળી રે;
હું તો મગન થઈ મનમાંય, ભૂધર ભાળી રે.. ટેક..

સુંદર શ્યામ સોહામણો રે, સુંદર ગજ ગતિ ચાલ;
સુંદર શોભા અંગની હું તો નીરખીને થઈ છું નિહાલ.. 1

નેણ મનોહર નાથનાં રે, હૈડે મનોહર હાર;
સુભગ મનોહર શ્યામળો વ્હાલો, નટવર ધર્મકુમાર.. 2

બાજુ નૌતમ બેરખા રે, બેહદ નૌતમ બાન;
બ્રહ્માનંદના નાથનું થઈ, રૂપ જોઈ ગુલતાન.. 3

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે – બ્રહ્માનંદ સ્વામી

રાજ મારે દિન દિન દિવાળી રે, વહાલા મળતાં તમને વનમાળી રે,
જી હો ગિરધારી રે.. ટેક

મોહન આવ્યા તમે મંદિરીએ,
કાજુ દીપ તણા ઉત્સવ કરીએ.. જી હો.. 1

અજવાળ્યા તમ સારુ ઓરડિયા,
મેં તો જાળીડે જાળીડે નંગ જડિયા રે.. જી હો.. 2

બ્રહ્માનંદના પ્રીતમ તમ સંગે,
અતિ આનંદ વાધ્યો છે મારે અંગે રે.. જી હો.. 3

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

રે શિર સાટે નટવરને વરીએ

બ્રહ્માનંદ સ્વામી

       

રે શિર સાટે નટવરને વરીએ

       

રે શિર સાટે નટવરને વરીએ, રે પાછાં તે પગલાં નવ ભરીએ;

    

રે અંતર દ્રષ્ટિ કરી ખોળ્યું, રે ડહાપણ ઝાઝું નવ ડહોળ્યું;

એ હરિ સારુ માથું ઘોળ્યું.

      

રે સમજ્યા વિના નવ નીસરીએ, રે રણમધ્યે જઈને નવ ડરીએ;

ત્યાં મુખપાણી રાખી મરીએ ..રે શિર..

         

રે પ્રથમ ચડે શૂરો થઈને, રે ભાગે પાછો રણમાં જઈને;

તે શું જીવે ભૂંડું મુખ લઈને.. રે શિર..

           

રે પહેલું જ મનમાં ત્રેવડીએ, રે હોડે હોડે જુધ્ધે નવ ચડીએ;

જો ચડીએ તો કટકા થઈ પડીએ.. રે શિર..

             

રે રંગ સહિત હરિને રટીએ, રે હાક વાગે પાછા નવ હટીએ;

બ્રહ્માનંદ કહે ત્યાં મરી મટીએ.. રે શિર..

          

બ્રહ્માનંદ સ્વામી      

આ તનરંગ

બ્રહ્માનંદ        

આ તનરંગ

આ તનરંગ પતંગ  સરીખો, જાતાં વાર  ન  લાગે જી;

અસંખ્ય ગયા ધનસંપત્તિ મેલી, તારી નજરું આગે જી. 

અંગે   તેલફુલેલ   લગાવે,   માથે   છોગાં   ઘાલે   જી;

જોબન-ધનનું  જોર  જણાવે,   છાતી  કાઢી ચાલે જી.

જેમ  ઉંદરડે  દારૂ  પીધો,  મસ્તાનો  થઈ  ડોલે  જી;

મગરૂરીમાં  અંગ  મરોડે, જેમતેમ  મુખથી  બોલે જી. 

મનમાં જાણે મુજ સરીખો, રસિયો નહીં કોઈ રાગી જી;

બહારે  તાકી  રહી  બિલાડી,  લેતાં વાર  ન  લાગે જી.    

આજકાલમાં   હું-તું   કરતાં,  જમડા  પકડી  જાશે  જી;

બ્રહ્માનંદ  કહે,  ચેત  અજ્ઞાની,  અંતે  ફજેતી  થાશે જી. 

  બ્રહ્માનંદ