એક ગુજલિશ ગઝલ – અદમ ટંકારવી (Adam Tankarvi)

એક પૉએટ એટલે મૂંઝાય છે
ભાષાબાઈ એઈડ્ઝથી પીડાય છે

વૅર ધ શુ પિન્ચીઝ ખબર પડતી નથી
બ્લડસ્ટ્રીમમાં પીડા જેવું થાય છે

એઈજ સિક્સટીની થઈ ગઈ એ ખરું
કિન્તુ તું સિક્સ્ટીનની દેખાય છે

હું લખું ઇંગ્લિશમાં તારું નામ ને
એમાં સ્પૅલિંગની ભૂલો થાય છે

શી વુડન્ટ લિસન ટુ ઍનિવન અદમ
આ ગઝલને ક્યાં કશું કહેવાય છે

અદમ ટંકારવીની ગુજલિશ ગઝલોમાંથી સાભાર
પ્રકાશક: આર. આર. શેઠની કપની

http://www.rrsheth.com/

5 Comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s